Gruppen verkar inom en tydlig vertikal, performance marketing, där SEM, SEO och SMM byråer kommer att samverka. Det finns synergieffekter för både kunder och byråer att ingå i ett större sammanhang. Förändringstakten är extremt hög i industrin, och nyttan av att utvecklas tillsammans är påtaglig. Tillväxttakten i gruppen är hög och ambitionen är att finnas på ett ett flertal  marknader i Europa de kommande åren. Idag består gruppen av fyra snabbväxande topp-byråer. Fler medlemmar kommer löpande att presenteras.

GO MO

GO MO Group är en internationell digital marknadsföringsbyrå som hjälper ledande B2B-företag att uppnå optimala marknadsföringseffekter - vi kallar det Pull-marketing.

Innosearch

InnoSearch är en digital marknadsföringsbyrå med ett fokus; att skapa lönsam tillväxt åt våra kunder via webben, genom att arbeta med SEO, SEM och Sociala medier.

WGP

WGP hjälper ledande företag och varumärken att accelerera tillväxt genom att erbjuda konsulter med expertis inom säljdrivande digital marknadsföring, analys och affärsutveckling.
WGP

Dot Sure

Vi hjälper våra kunder med sin digitala närvaro främst i Sociala kanaler, samt utvecklar deras konverteringspotential.