Collaboration Art förvärvar och stöttar framgångsrika SEM/SEO/Social-byråer med hela Europa som marknad. Byråerna som ingår i gruppen drivs vidare av entreprenörerna, som har bäst förmåga att se hur både kunder och medarbetare gynnas maximalt. Som ägare tillför vi support i form av teknologi, struktur, erfarenhet, stordriftsfördelar samt möjligheter till internationell expansion.