Bli en del av Collaboration Art

Driver du idag en framgångsrik performancebyrå som vill ingå i ett större sammanhang, kontakta oss gärna.

Vad vi söker:

Collaboration Arts tydliga fokus är att förvärva stabila och lönsamma SEM/SEO/Social-byråer som har en ambition att utvecklas och växa. Ofta är det grundarägda bolag som vill ta nästa steg i sin utveckling, utan att för den skull äventyra kulturen i bolaget man skapat. Vi värdesätter följande i de bolag vi förvärvar:

  • Verksamma inom SEM-, SEO- och Social-marketing
  • Bevisad hållbar affärsmodell
  • Drivna av innovation
  • Starka relationer med kunder och partners
  • Ett stabilt rörelseresultat 
  • 5 – 50 anställda